Poštovani budući članovi. Ovdje možete skinuti pristupnicu na Vaše računalo i poslati je na adresu Kneza Mislava 11/2  10 000 Zagreb Hrvatska, nazvati na naš broj telefona 01/ 7654 591 ili poslati upit na našu kontakt formu

Pristupnica u pdf formatu

Radnici imaju pravo odlučiti o svom stupanju i istupanju iz sindikata i ne smiju biti stavljeni u nepovoljniji položaj zbog članstva ili ne članstva u bilo kojoj udruzi (sindikatu).

ZOR, članak 186.

(1) Radnik ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj od drugih radnika zbog članstva u sindikatu, a osobito nije dopušteno:

1) ugovor o radu s određenim radnikom sklopiti pod uvjetom da on ne stupi u sindikat, odnosno pod uvjetom da istupi iz sindikata

2) otkazati ugovor o radu ili na drugi način staviti radnika u nepovoljniji položaj od ostalih radnika zbog njegova članstva u sindikatu ili sudjelovanja u sindikalnim djelatnostima izvan radnoga vremena, a uz suglasnost poslodavca i za vrijeme radnoga vremena.

(2) Članstvo u sindikatu i sudjelovanje u djelatnostima sindikata ne smije biti okolnost na kojoj poslodavac temelji odluku o sklapanju ugovora o radu, promjeni poslova koje radnik obavlja, odnosno mjesta rada, stručnom obrazovanju, napredovanju, plaćanju, socijalnim davanjima i prestanku ugovora o radu.

(3) Poslodavac, direktor ili neko drugo tijelo te zastupnik poslodavca ne smiju se koristiti prisilom u korist ili protiv bilo kojega sindikata.

Učlani se već danas