FOND SOLIDARNOSTI

(izvadak iz Pravilnika fonda solidarnosti)

Svrha FS je da članovima Sindikata, u slučaju izvanrednih i opravdanih slučajeva pruži novčanu pomoć prema odredbama ovog Pravilnika.

Član Sindikata ispunjava uvjete za pomoć nakon 30 dana od dana pristupa u Sindikat, osim u slučaju predviđenim člankom 7., 10. i 11. (razdoblje plaćanja članarine) ovog Pravilnika, ako nije dužnik po preuzetim obvezama prema Sindikatu.

Član Sindikata ostvaruje pomoć iz Pravilnika na pismeni zahtjev sindikalnom povjereniku, a najkasnije 30 dana po prestanku okolnosti koja je osnova za stjecanje prava, uz predočenje potrebite dokumentacije. Iznimno, pravo na naknadu za kućnu posjetu i bolovanje koje i nadalje traje, član može ostvariti i nakon 30 dana, ali samo za tekuću godinu.

Nepovratno se isplaćuju pomoći u slučaju:

  • Rođenje djeteta                                                1.000,00 kn
  • Raskid radnog odnosa zbog odlaska u mirovinu 1.000,00 kn
  • Bolovanje dulje od 180 dana 1.000,00 kn
  • Smrt roditelja 1.100,00 kn
  • Smrt supružnika 2000,00 kn

a i vezano za druge okolnosti (smrt člana, pomoć djeci preminulog člana koji je time ostao i bez drugog roditelja, bolovanje u neprekidnom trajanju od 90 dana..)