Zahtjev za povlačenje i usklađivanje mjera

UPUTE

za članove RSRH koji nemaju Covid potvrde, pa bi zbog navedenog mogli biti zapriječeni u obavljaju poslova iz svojih ugovora o radu u punom obimu ili bi im se možebitno ograničio pristup radnim mjestima:

  • Svaki dan, u skladu s rasporedom rada i radnim vremenom, trebate dolaziti na posao
  • Pisanim putem tražiti obrazloženje od Poslodavca o razlozima zbog kojih ne možete obavljati poslove na svom radnom mjestu
  • Pisanim putem tražiti dodatne upute od Poslodavca vezane uz obavljanje radnih obveza iz ugovora o radu
  • Voditi  dnevnu evidenciju o svim poduzetim radnjama (kronološki, uz čuvanje preslika dokumenata koje ste poslali i/ili dobili od poslodavca)

U slučaju da poslodavci pribjegnu otkazivanju ugovora o radu, zbog toga što nemate Covid potvrdu, ČLANOVI RSRH imati će besplatno pravno zastupanje u radnim sporovima.

Dodatne informacije objavljivati ćemo prateći razvoj situacije, a potrebne cjelovite informacije dostavljati isključivo članovima RSRH ovisno o pojedinačnim okolnostima.

IZJAVA ODVJETNIKA RSRH O MJERAMA STOŽERA

Odluka – obvezno testiranje, 12. 11. 2021

Uredba EU parlamenta i vijeća