Javite nam se

Uvijek spremni pomoći
CIJENJENI ČLANOVI
Željeli bi smo Vas upoznati sa pravima i mogućnostima koje ostvarujete kao član Sindikata


PRAVNA POMOĆ

Temeljem čl. 16. Statuta RSRH (dalje: Statut), Središnji odbor RSRH (dalje: SO) dana 07-09-2012, donosi prvi
Pravilnik o pružanju pravne pomoći članovima RSRH

Članak1.
Svaki član RSRH ima pravo na pravnu pomoć (od strane RSRH) u ostvarivanju i zaštiti svojih prava iz rada i po osnovi rada,
sukladno ovom Pravilniku. Pravna pomoć, usmislu ovog Pravilnika, podrazumijeva:
- davanje pravnog savjeta, mišljenja i odgovora na postavljeno pitanje
- izradu podneska (tužbe, žalbe, prigovora isl), zahljeva za zaštitu prava, prijedloga za mirenje isl dopisa potrebnih radi ostvarivanja i zaštite prava iz rada i po osnovi rada
-zastupanje u postupku iz radnog odnosa (sudskom, arbitražnom, ovršnom, stečajnom, postupku mirenja, izvansudskom sporu s poslodavcem isl)

Članak 2.
U sudskom, arbitražnom, ovršnom ili stečajnom postupku, člana (u pravilu) zastupa pravnik RSRH iii sindikalne središnjice
kojoj pripada RSRH (dalje: pravni zastupnik Sindikata). Iznimno, u postupku iz st. 1. ovog članka, člana može zastupati i
odvjetnik izabran od strane RSRH (dalje: pravni zastupnik Sindikata), ako tako odluči Izvrsni odbor RSRH (dalje: IO) odnosno SO.

Članak 3.
lako je (u pravilu) riječ o besplatnoj pravnoj pomoći, član ima obvezu refundirati troškove postupka koje bi RSRH imao
u nekom njegovom predmetu, i to:
-ako zaključi nagodbu (sudsku / izvansudsku) iii sporazum o mirenju
- ako opozove punomoć pravnom zastupniku Sindikata
- ako ne postupi po uputama pravnog zastupnika Sindikata
- ako mu prestane članstvo u RSRH
- ako potpiše (ili je ranije potpisao) bilo kakav dokument (izjavu o odricanju, sporazum, nagodbu, povlačenje tužbe bez
znanja pravnog zastupnika Sindikata, ... isl) kojim si otežava uspjeh upostupku, a o tome nije pravodobno obavijestio
pravnog zastupnika Sindikata
- ako nije pravodobno obavijestio pravnog zastupnika Sindikata o bilo kakvoj bitnoj okolnosti koja je vezana
uz njegov predmet
- kada presuda kojom se njegov tužbeni zahtjev usvaja (potpuno / djelomično) postane pravomoćna
- nakon dobrovoljnog iii prisilnog izvršenja pravomoćne presude u ovršnom postupku

Članak 4.
Iznimno, i tek nakon što pažljivo i savjesno procijeni da ne postoji realni izgledi za uspjeh u sudskom, arbitražnom, ovršnom
ili stečajnom postupku, pravni zastupnik Sindikata može odbiti poduzimanje određenih aktivnosti, pa čak i odbiti zastupanje
člana, ako procijeni da bi isto uzrokovalo samo nepotrebne i nenadoknadive troškove.

Pravni zastupnik Sindikata mora obrazložiti odbijanje iz st. 1. ovog članka.
U slučaju odbijanja iz st. 1. ovog članka, član može od IO (neposredno ili putem povjerenika) zahtijevati zaštitu svojih
članskih prava.
Ako nije zadovoljan odgovorom IO, član može od SO (neposredno ili putem povjerenika) zahtijevati zaštitu
svojih članskih prava. Odluka SO je konacna.

Članak 5.
Tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje Statutama komisija.


Svaki clan RSRH može zatražiti besplatnu pravnu pomoć ili savjet vezano uz radne odnose,
od strane našeg pravnog savjetnika g. Marka Propadala,
na telefon 01/4611616 ili 01/4611615.

Pošaljite nam upit!

Odgovaramo u najkraćem mogućem roku

Molim provjerite vaš email
Molim provjerite vašu poruku,
Hvala vam. Vaša poruka je poslana.
Greška, email nije poslan.